НҮҮР
Мэдээ мэдээлэл
Статистик мэдээлэл

ТЭХС-ийн дулааны цахилгаан станцуудын дулаан түгээлт


 

Он

 

2006

2007

2008

2009

2010

Усаар

Мянган Гкал

4986,5

5121,4

5359,1

5537,0

5620,7

Уураар

Мянган Гкал

358,2

411,4

422,0

420,7

397,5

Нийт дулаан түгээлт

Мянган Гкал

5344,7

5532,8

5781,0

5957,7

6018,2

 


Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд