НҮҮР
Мэдээ мэдээлэл
Статистик мэдээлэл

Төвийн эрчим хүчний системийн дулааны цахилгаан станцуудын цахилгаан үйлдвэрлэлт, түгээлт


Төвийн эрчим хүчний системийн дулааны цахилгаан станцуудын

цахилгаан үйлдвэрлэлт, түгээлт

ТЭХС /“Дулааны цахилгаан станц-2” ТӨХК, “Дулааны цахилгаан станц-3” ТӨХК, “Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК, “Дархан Дулааны цахилгаан станц” ТӨХК, “Эрдэнэт Дулааны цахилгаан станц” ТӨХК/-ийн цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, түгээлт сүүлийн 5 жилийн статистик үзүүлэлт.

Он

 

2006

2007

2008

2009

2010

Боловсруулсан ЦЭХ

Сая кВт.ц

3433,3

3594,1

3874,1

3874,2

4127,1

Түгээсэн ЦЭХ

Сая кВт.ц

2832,4

3002,0

3249,8

3259,5

3482,5


Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд