НҮҮР
Мэдээ мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээ

ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА


 

Монгол Улсын Эрчим хүчний яамны харьяа Эрчим хүчний хөгжлийн төв болон Бүгд найрамдах Солонгос Улсын Аж Үйлдвэр, Гадаад Худалдаа, Баялгийн яамны технологи, техникийн стандартын үндэсний хүрээлэнгийн харьяа Солонгосын нийцлэлийн лаборатори нь үйл ажиллагааныхаа ижил төстэй байдлыг харгалзан харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үүднээс энэхүү Санамж бичгийг байгуулж гарын үсэг зурлаа. Энэхүү санамж бичиг нь Монголын барилгын эрчим хүчний лабораторийн шинжилгээ, баталгааны системийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, харилцан мэргэжилтэн, ажилтнуудыг солилцох, туршлага судлах, суралцах чиглэлээр хоёр талын түншлэлийн харилцааг бий болгох замаар талуудын идэвхитэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чиглэнэ.


Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд