НҮҮР
Шилэн данс

Шилэн данс - Орлогын мэдээлэл

Огноо Банкны нэр Бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр Дүн Гүйлгээний утга
2016-11-24 Худалдаа Хөгжлийн Банк Ану Сервис ХХК 5,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-24 Худалдаа Хөгжлийн Банк Солар Повер интернейшнл ХХК 292,106,400 Техник хяналтын зардал Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-22 Худалдаа Хөгжлийн Банк Ар Пи Энд Эй ХХК 12,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-22 Худалдаа Хөгжлийн Банк Энерго сервис монтаж ХХК 18,200,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-21 Худалдаа Хөгжлийн Банк НИК ХХК 6,200,000 Сургалтын төлбөр төлөв. Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-18 Голомт Банк Топологи ХХК 7,200,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-16 Худалдаа Хөгжлийн Банк МПК ХХК 7,100,000 2012 оны Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-16 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК 8,127,000 Сургалтын төлбөр төлөв. Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-07 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 31,702,400 ДДЦС-д хаягдал үнсэн сан шинээр барих ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-04 Голомт Банк МЭЗ ХХК 5,499,560 ЭХХТ-041/2015 гэрээний үлдэгдэл төлбөр Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-04 Голомт Банк Түмэн-Алт ХХК 19,000,000 10-н байрны буцаалт Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-03 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 83,542,700 УБ Залаат Багатэнгэрийн ам ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-01 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 5,518,300 Баян-Өлгий аймгийн төвийн 6 кв ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-01 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 6,770,500 УБ 35/06 кв Баянхошуу 2*10 МВА ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-01 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 7,148,100 Багануурын ДС-ын сүлжээний усны ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-01 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 7,637,600 УБ хотын 6.10 кв-ын кабель шугам ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-01 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 12,026,800 Дархан үйлдвэрийн раойны 35/б ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-01 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 16,617,600 ДЦС-2-ын Р-4 /АК/ турбины шинэчлэл ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-01 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 22,942,000 Дорноговь аймгийн Мандах сумыг ЦЭХ-р хангах ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-11-01 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 33,300,000 Сухбаатар Баруун-Урт-Эрдэнэцагаан ЦДАШ ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-28 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 40,269,000 УБ хотын 12а магистраль шугамын ТХЗ Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-28 Голомт Банк Номин эрчим ХХК 7,200,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-27 Худалдаа Хөгжлийн Банк Мон энержи корпараци ХХК 5,353,670 Магадлал хийлгэсэн төлбөр 63/2016 Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-27 Худалдаа Хөгжлийн Банк МУХөгжлийн банк 142,347,169 Берлин ОСХД БУ2*40 дэд станц ЦДАШ БУА санх-10 захиалагч хяналтын зардал Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-25 Худалдаа Хөгжлийн Банк МУХөгжлийн банк 93,071,555 МУХБ-с АДС-дулаан түгээх 4кс шугам санх-18 захиалагч хяналтын зардал Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-25 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний хөгжлийн төв 116,500,000 Харилцахын орлого Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-24 Худалдаа Хөгжлийн Банк УБЦТС ХК 5,200,000 Түрээсийн төлбөр 10-р сар Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-14 Голомт Банк Цогц шийдэл ХХК 7,200,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-14 Касс Багануур пауэр ХХК 1,371,768,000 Багануурын цахилгаан станцын концессын төлбөр Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-13 Голомт Банк Эрчим хүчний хөгжлийн төв 7,057,175 Харилцахын орлого Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-04 Голомт Банк Бор-Өндөр УБҮ 7,352,000 Сургалтын төлбөр төлөв Дэлгэрэнгүй харах
2016-10-04 Голомт Банк Интеко инженеринг ХХК 11,400,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-09-23 Худалдаа Хөгжлийн Банк УБЦТС ХК 5,200,000 Түрээсийн төлбөр 9-р сар Дэлгэрэнгүй харах
2016-09-23 Худалдаа Хөгжлийн Банк ДЦС-4 ТӨХК 8,000,000 Маягт журналын үнэ Дэлгэрэнгүй харах
2016-09-22 Голомт Банк ЭДЦСтанц 7,200,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-09-19 Голомт Банк Энержи Интернэшнл ХХК 7,200,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-09-08 Худалдаа Хөгжлийн Банк ААББ ХХК 5,400,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-09-06 Худалдаа Хөгжлийн Банк Насака ХХК 5,300,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-09-06 Голомт Банк Дэлгэрэл 5,379,000 Томилолтын зөрүү тушаав Дэлгэрэнгүй харах
2016-09-05 Голомт Банк Юлим инженеринг энд констракшн ХХК 6,600,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-08-31 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 7,800,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-08-23 Худалдаа Хөгжлийн Банк УБЦТС ХК 10,400,000 Түрээсийн төлбөр 7,8-р сар Дэлгэрэнгүй харах
2016-08-17 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эх голомтын илч ХХК 9,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-08-04 Голомт Банк Шандуне и инженеринг ХХК 12,100,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-07-28 Голомт Банк Ханжинбулаг ХХК 6,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-07-27 Худалдаа Хөгжлийн Банк МВС ХХК 9,600,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-07-27 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим маш ХХК 12,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-07-08 Худалдаа Хөгжлийн Банк Турбин ХХК 7,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-07-06 Голомт Банк Ховдын өргөө ХХК 6,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-07-05 Голомт Банк Энерго тех сервис ХХК 6,600,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-07-04 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эс энд Эй трейд ХХК 5,400,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-30 Худалдаа Хөгжлийн Банк УБЦТС ХК 15,600,000 Түрээсийн төлбөр 4-6 сар Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-27 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 15,000,000 ДЦС-2-ын Р-4 /АК/ турбины шинэчлэл Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-27 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 17,376,000 Дорноговь аймгийн Мандах сумыг Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-27 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 41,259,500 Багануур-Цэнхэрмандал 35кв ЦДА Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-27 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 49,603,000 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын цах Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-20 Голомт Банк Шугам увс ХХК 5,400,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-17 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний хөгжлийн төв 10,777,808 Харилцах дансанд орлого Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-17 Голомт Банк Эрчим хүчний хөгжлийн төв 300,000,000 Харилцах дансанд орлого Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-17 Хаан Банк Эрчим хүчний хөгжлийн төв 310,767,808 Харилцах дансанд орлого Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-16 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 9,130,000 Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын ДШШ Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-16 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 27,796,000 УБ 1В магистраль шугамын өргөтгөл Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-15 Худалдаа Хөгжлийн Банк Турбин ХХК 12,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-10 Худалдаа Хөгжлийн Банк Харбин электрик интернэшнл ХХК 6,300,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-06 Голомт Банк Термо элект трейд ХХК 7,800,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-06-02 Голомт Банк Багануур ЗӨБЦТС ХК Хэнтий салбар 5,196,000 Сургалтын төлбөр төлөв Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-26 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим сүлжээ ХХК 7,200,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-24 Худалдаа Хөгжлийн Банк Баярбаатар 12,000,000 Эрчим хүчний салбарын номны нөхөн төлбөр Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-19 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 5,377,800 УБ хотын 6-10кв кабельшинБ-7 Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-19 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 6,694,000 УБ хотын 6-10кв кабель шугБ-9 Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-19 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 7,272,000 УБ хотын 6-10кв кабель шин Б-4 Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-19 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 13,191,000 УБ хотын 6-10кв кабель шуБ-1 Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-18 Хаан Банк Эрчим хүчний хөгжлийн төв 10,777,808 Банкны хүүгийн орлого Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-17 Голомт Банк Комфорт Импекс ХХК 9,566,700 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-16 Голомт Банк Түрүүгарав ХХК 7,800,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-11 Худалдаа Хөгжлийн Банк Мон Инж Бар ХХК 6,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-09 Худалдаа Хөгжлийн Банк ДБЭХСистем ХК 7,200,000 2010 тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-06 Голомт Банк Есөн талст оргил констракшн ХХК 5,400,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-05 Голомт Банк Хасу мегаватт ХХК 5,100,000 Сургалтын төлбөр төлөв Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-05 Худалдаа Хөгжлийн Банк Бүрд констракшн ХХК 6,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-04 Голомт Банк Турбин ХХК 8,000,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-04 Голомт Банк ДЦС-3 ТӨХК 12,311,000 Сургалтын төлбөр төлөв. 19 хүн Дэлгэрэнгүй харах
2016-05-02 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим электрик ХХК 8,400,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-04-26 Голомт Банк Хасу-Эрчим ХХК 9,400,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-04-25 Худалдаа Хөгжлийн Банк ДБЭХСистем ХК 5,000,000 Сургалтын төлбөр төлөв Дэлгэрэнгүй харах
2016-04-08 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 5,000,000 УБ хотын 12а магистраль шугамын Дэлгэрэнгүй харах
2016-04-07 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 22,771,000 Багануур Байдлаг дэд станцын өргөтгөл Дэлгэрэнгүй харах
2016-04-01 Голомт Банк ЭДЦСтанц 5,606,064 ХБНГУ-д сургалтад Зоригтбаатар Дэлгэрэнгүй харах
2016-04-01 Голомт Банк ЭБЦТСүлжээ 6,330,902 ХБНГУ-д сургалтанд оролцох Х.Амгаабазар Дэлгэрэнгүй харах
2016-04-01 Голомт Банк ДБЭХСистем ХК 12,151,191 ХБНГУ-д сургалтанд оролцох Т.Батдондог, Ө.Жаргалсайхан Дэлгэрэнгүй харах
2016-03-31 Худалдаа Хөгжлийн Банк Есүндөл энерги ХХК 5,600,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-03-29 Худалдаа Хөгжлийн Банк УБЦТС ХК 5,200,000 Түрээсийн төлбөр 3-р сар Дэлгэрэнгүй харах
2016-03-29 Худалдаа Хөгжлийн Банк ДЦС-3 ТӨХК 16,800,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-03-28 Голомт Банк ЭДЦСтанц 5,624,017 Гэрээт ажлын төлбөр Дэлгэрэнгүй харах
2016-03-22 Худалдаа Хөгжлийн Банк Эрчим хүчний яам 20,634,900 УБ хотын 5в магистраль Тк-1893 Дэлгэрэнгүй харах
2016-03-18 Голомт Банк Биг Монголиа Инержи ХХК 9,700,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-03-18 Худалдаа Хөгжлийн Банк Дэд бүтэц эрчим хүч төсөл 12,087,137 БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУДЫН УЛСЫН КОМИСС АЖИЛЛАХ ЗАРДАЛ Дэлгэрэнгүй харах
2016-03-16 Худалдаа Хөгжлийн Банк Солар Повер интернейшнл ХХК 15,600,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-03-15 Голомт Банк ҮББК ХХК 5,400,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах
2016-03-10 Голомт Банк ДЦС-2 ТӨХК 7,800,000 Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний хураамж Дэлгэрэнгүй харах