Захирлын мэндчилгээ

Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 51 тоот тогтоолоор Эрчим хүчний яамны харьяанд “Эрчим хүчний хөгжлийн· төв” –ийг байгуулсан юм.

Тус төв нь Эрчим хүчний талаарх төрийн бодлого боловсруулахад шаардагдах тооцоо, үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх, эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног, төхөөрөмжийн зураг төсөл, шинэ эх үүсвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, судалгаа хийх, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон гадаад улс орнуудын зээл тусламжаар эрчим хүчний салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах, захиалагчын хяналтыг хэрэгжүүлэх, ·эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн уур ус, химийн реагент, тосны химийн шинжилгээ, горимын болон металл судлал, гагнуурын хяналт, туршилт зэрэг үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Цаашид гадаадын болон донор байгууллагаас зориулж буй зээл тусламжийг Эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх, бэхжүүлэхэд оновчтой ашиглах, салбарын томоохон бүтээн байгуулалтуудыг эхлүүлэх, тэдгээрийн дэд бүтцийг барьж байгуулах зэрэг “Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-т Эрчим хүчний чиглэлээр багтсан ажлуудыг эрчимжүүлэхэд бусад байгууллагуудтай хамтарч ажиллах болно.

Бидний үйл ажиллагаа түргэн шуурхай, нээлттэй, ил тод байх зарчмыг баримтлан иргэд, аж ахуй нэгж, албан байгууллагуудтай идэвхтэй харилцаатай байж, эрчим хүчний салбарын хөгжлийг бэхжүүлэх, хамрах хүрээгээ өргөтгөхөд таны дэмжлэг туслалцаа, санал бодол, зөвлөгөө нэн чухал бөгөөд орон зай, цаг хугацааг товчлон биднийг холбох гүүр болсон манай цахим хуудасны байнгын зочин төдийгүй бидний эрхэм түнш, дотны зөвлөгч байхыг танаас хүсэж байна.

ЗАХИРАЛ: А.Бямбадорж