Эрчим хүчний барилга байгууламж барих журам


Эрчим хүчний барилга байгууламжыг барих ажлыг зохион байгуулах, эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулах нэгдсэн журам

Эрчим хүчний сайдын 92-р тушаалФайын сан:
Файлын утга Татах холбоос
92 тушаал бүрэн эхээр Татах
Хавсралт-1 Татах
Хавсралт-2 Татах
Хавсралт-3 Татах
Хавсралт-4 Татах
Хавсралт-5 Татах
Хавсралт-6 Татах
Хавсралт-7 Татах
Хавсралт-8 Татах
Хавсралт-9 Татах
Хавсралт маягтууд Татах