НҮҮР
Хууль тогтоомж
Хууль эрх зүйн сан

Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу.


(Нийт: 3 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2013-01-22 2013-01-22 Үйл ажиллагааны чиг үүрэг Захирлын тушаал Хавсралтгүй
2 2014-12-10 2014-12-10 Байгууллагын дотоод журам Захирлын тушаал Хавсралтгүй
3 2014-10-10 2014-10-10 Өргөдөл гомдол Захирлын тушаал Хавсралтгүй