НҮҮР
Хууль тогтоомж
Хууль эрх зүйн сан

Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу.


(Нийт: 9 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2013-09-26 2013-09-26 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ УГ ЭХЭЭС НЬ ХУУЛБАРЛАН БҮТЭЭЖ, ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦЭД ЗАЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
2 2013-09-26 2013-09-26 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ШАГНАЛЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
3 2013-09-26 2013-09-26 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДУУЛЛЫГ ДУУЛАН ЭГШИГЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
4 2013-09-26 2013-09-26 “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
5 2013-09-26 2013-09-26 МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООГ МӨНХӨД ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЛЭХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
6 2013-09-26 2013-09-26 МОРИН ХУУРАА ДЭЭДЛЭН, ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
7 2013-09-26 2013-09-26 МОНГОЛ БИЧГИЙН АЛБАН ХЭРЭГЛЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
8 2013-09-26 2013-09-26 МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР ЗАРЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй
9 2013-09-26 2013-09-26 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Хавсралтгүй