НҮҮР
Хууль тогтоомж
Хууль эрх зүйн сан

Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу.


(Нийт: 9 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2013-09-26 2013-09-26 Чиглэл өгөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоол Хавсралтгүй
2 2012-09-18 2012-09-18 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол
3 2011-07-09 2011-07-09 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2012 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол
4 2007-06-09 2007-06-09 Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр Улсын Их Хурлын тогтоол
5 2007-01-31 2007-01-31 Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр Улсын Их Хурлын тогтоол
6 2010-12-09 2010-12-09 Түлш, эрчим хүчний салбарын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоол
7 2010-06-25 2010-06-25 “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол
8 2007-10-14 2007-10-14 Төрийн өмчөөс хувьчилж үл болох эд хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол
9 2011-02-10 2011-02-10 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоол