НҮҮР
Хууль тогтоомж
Хууль эрх зүйн сан

Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу.


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2014-01-06 2014-01-06 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийлэг журам батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
2 2013-11-22 2013-11-22 Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
3 2013-09-26 2013-09-26 Сумдын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах нэг маягийн загвар зургийн жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
4 2013-09-26 2013-09-26 Журам батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
5 2013-09-26 2013-09-26 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
6 2013-09-26 2013-09-26 Эрчим хүчний салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
7 2013-09-26 2013-09-26 Концессын гэрээг шинэчлэн байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
8 2013-09-26 2013-09-26 Худалдан авах ажиллагааны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
9 2013-09-25 2013-09-25 Тогтоолын хавсралтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
10 2013-09-25 2013-09-25 Тавантолгойн цахилгаан станцын төслийг эрчимжүүлэх тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
11 2013-09-25 2013-09-25 Шинээр баригдаж байгаа дулааны станцуудын ашиглалтын өмнөх захиргаа байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
12 2013-09-25 2013-09-25 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
13 2013-09-25 2013-09-25 "Нэг цонхны үйлчилгээ"-ний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
14 2013-09-25 2013-09-25 Төрийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
15 2013-09-25 2013-09-25 Төрийн сангийн зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлж эхлэх тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
16 2013-09-25 2013-09-25 Төсвийн хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
17 2013-09-25 2013-09-25 "Шинэ бүтээн байгуулалт" хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
18 2013-09-25 2013-09-25 Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
19 2013-09-25 2013-09-25 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоол
20 2013-09-25 2013-09-25 БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТОМООХОН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй