НҮҮР
Хууль тогтоомж
Хууль эрх зүйн сан

Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу.


(Нийт: 11 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2015-02-27 2015-02-27 Сайдын тушаал Сайдын тушаал Хавсралтгүй
2 2014-11-21 2014-11-21 Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм Сайдын тушаал Хавсралтгүй
3 2014-11-21 2014-11-21 Цахилгаан байгууламжийн ашиглалты үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2013-11-19 2013-11-21 Дулааны эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал
5 2013-10-14 2013-10-14 Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал
6 2013-10-14 2013-10-14 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
7 2013-10-01 2013-10-01 Төлөвлөгөө батлах тухай Сайдын тушаал
8 2013-10-01 2013-10-01 Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай Сайдын тушаал
9 2013-09-27 2013-09-27 Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх журам Сайдын тушаал Хавсралтгүй
10 2013-03-01 2013-03-01 Зарим барилга, обьектын нэр төрлийн жагсаалт, зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг батлах тухай 16 тоот тушаалын хавсралт Сайдын тушаал
11 2013-03-01 2013-03-01 Зарим барилга, обьектын нэр төрлийн жагсаалт, зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг батлах тухай 16 тоот тушаал Сайдын тушаал