Цаг үеийн мэдээ · 2019-04-05

Авилгатай тэмцэх газраас Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн хурлын зааланд 2019 оны 04 сарын 05нд Авилгатай тэмцэх газраас сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтанд АТГ-н урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн комиссар Б.Тэрбиш Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалт орлоо.

Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ