НҮҮР
Танилцуулга
Гадаад хамтын ажиллагаа

Гадаад хамтын ажиллагаа


Манай төв нь гадаад хамтын ажиллагаагаа Монгол улсын гадаад харилцааны нэгдсэн бодлого болон Эрчим Хүчний Яамны гадаад хамтын ажиллагааны бодлого, төлөвлөгөөтэй уялдуулан дараах чиглэлээр явуулж байна.

  • Ижил төсөөтэй үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын төрийн болон хувийн хэвшилтэй техникийн болон сургалт судалгааны чиглэлээр харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, гэрээ хэлэлцээр байгуулах, хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.
  • Салбарыг сурталчлах, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг бүрдүүлэх чиглэлээр ОУ-н хурал зөвлөгөөн, үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах; гадаадын этгээдтэй олон талын хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр байгуулах.
  • Эрчим хүчний салбар дахь ОУ-н томоохон үйл явдлуудын талаарх мэдээллээр хангах, ОУ-н хурал зөвлөгөөн, шинэ дэвшилтэт техник технологийг харуулсан үзэсгэлэн, яармагт төлөөлөгчдийг оролцуулах ажлыг зохион байгуулах.

 

МОНГОЛЫН ЭРЧИМ ХҮЧ ОУ-Н ХУРАЛ ҮЗЭСГЭЛЭН http://www.energy-mongolia.mn

БИДНИЙ ХАМТРАГЧИД

 

KEEI                                                                    GRP MILESTONE                                                                 KEMCO

 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЦАР ХҮРЭЭ

ГАЗРЫН ЗУРАГ ДЭЭР ДАРААХ УЛСУУДЫГ ХАРУУЛАХ: Хятад, Герман, Чех, Тайланд, Турк, Их Британи, ОХУ, БНСУ

2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГАДААД АРГА ХЭМЖЭЭ

Эрчим хүчний салбар дахь ОУ-н томоохон үйл явдлуудын талаарх мэдээллээр хангах, ОУ-н хурал зөвлөгөөн, шинэ дэвшилтэт техник технологийг харуулсан үзэсгэлэн, яармагт төлөөлөгчдийг оролцуулах ажлын хүрээнд дараах гадаад арга хэмжээг 2015 онд зохион байгуулна.

  №

Арга хэмжээний нэр           

Хаана

Хугацаа

1

Баттерэй, нарны зай, нарны үүсгүүрийн систем ОУ-н үзэсгэлэн

Токио, Япон

2-р сар

2

Азийн Цахилгаан ба Эрчим хүч 2015 ОУ-н хурал, үзэсгэлэн

Сингапур

5-р сар

3

Цахилгаан түгээлт ОУ-н хурал, үзэсгэлэн

Леон, Франц

6-р сар

4

POWER-GEN Байгалийн хийн хурал, үзэсгэлэн

Охио, АНУ

8-р сар

5

БНСУ-н Эдийн Засаг Эрчим Хүчний Институттай хамтарсан сургалт

БНСУлс

3-р улирал

 6

Эссен хотод зохион байгуулагдах ДЦС-н инжинерийнсургалт

ХБНГУлс

4-р улирал

 

Холбоо барих:

Т.Ундрах                   Гадаад хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн

                                 


Салбарын үйлдвэр компаниуд