Цаг үеийн мэдээ · 2019-11-22

ЦДАШ-ын модон тулгуурыг төмөр бетоноор шинэчлэх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг 4, 5,14 дүгээр хороо/ төсөл

Захиалагчаар Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний хөгжлийн төв , гүйцэтгэгчээр “Виллвест” ХХК ажилласан “Баянзүрх дүүргийн 4, 5, 14-р хорооны Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын модон тулгуурыг төмөр бетоноор шинэчлэх” уг төсөл нь барилгын угсралт, засварын ажил нь зураг төсөл, стандартын дагуу хэвийн хийгдэж дууссан тул ЭХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 11-р сарын 19ны өдрийн 311 тоот дугаартай техникийн комиссын тушаалын дагуу 2019.11.20-ны өдөр техникийн комисс ажиллаж 72 цагын туршилтын хүчдэл залгасан.

0,4 кВ-ын ЦДАШ-н угсралт:

10 кВ-ын ЦДАШ-н угсралт:

Захиалагч хяналтын хэлтэс 

0ралт

 

Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ