Цаг үеийн мэдээ · 2019-12-02

“Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэл, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар/ Багц-4 буюу Мамба дацан

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй “Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэл, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар/  Багц-4 буюу Мамба дацан орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох ажил дуусч ЭХС-ын 2019.11.18-ны өдрийн 294 тоот дугаартай Улсын комиссын тушаалын дагуу 2019.11.22-нд Улсын комисс ажиллаж комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд хүлээж авахаар шийдвэрлэсэн.

Захиалагч: “Эрчим хүчний яам”, “Эрчим хүчний хөгжлийн төв”

Зураг төсөл зохиогч: “Эрчим төсөл” ХХК

Ашиглагч: “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК

Гүйцэтгэгч: “Гом-Илч” ХХК

Хийгдсэн ажил:

  • Дулааны 6д магистраль шугамын ДХ-669-р цэгээс 2ф150мм-ийн голчтой 105хос.метр шугам татан 6x6 харьцаатай дулаан дамжуулах төвийн барилга барьж, 3 Гкал/цаг хүчин чадалтай халаалтын ялтсан бойлер угсарсан.

Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ