Нэгдсэн лаборатори · 2018-01-05

Метал шинжилгээ, гагнуурын лаборатори

 • Гагнуурын технологи боловсруулах, баталгаажуулах, мөрдөх
 • Гагнуурын оёдлын чанарын шалгалт
 • Гагнуурчдын аттестатчилалын шалгалт
 • Гагнуурын электродонд технологи туршилт хийх, техникийн дүгнэлт гаргах
 • Спектр (солонгорол) анализын аргаар металын чанаржуулагч элементүүдийн  хэмжээг тодорхойлох
 • Металлографийн шинжилгээ
 • Метал хийцийн шинж чанарт механик туршилт (хатуулаг, бөх батын хязгаар, харьцангуй суналт, цохилтын зуурамтгай чанар), нам температурт металын цохилтын зуурамтгай чанарыг тодорхойлох
 • Үл Эдвэх Сорил (ҮЭС)-ын радиографийн сорилтын аргаар (X-Ray) үндсэн метал хийц болон гагнуурын оёдол доторх гэмтэл согогийг илрүүлэх
 • ҮЭС-ын хэт авиан сорилтын аргаар (UT) үндсэн метал хийц болон гагнуурын оёдлын дотоод гэмтэл согогийг илрүүлэх
 • ҮЭС-ын хэт богино авиан сорилтын аргаар (UT) метал хийц болон гагнуурын оёдлын ханын зузааны нимгэрэлтийн хэмжээг тодорхойлох
 • ҮЭС-ын шингэн нэвчүүлэх сорилтын аргаар (PT) метал хийц болон гагнуурын оёдлын гадаргууд ил орших гэмтэл согогийг илрүүлэх
Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ