Нэгдсэн лаборатори · 2018-01-05

Зорилго

  • Цахилгаан, дулааны эрчим хүчийг тасралтгүйгээр хэрэглээтэй нь тэнцвэржүүлэн үйлдвэрлэх, хувиргах, дамжуулах улмаар хэрэглэгчдэд хувиарлан түгээх технологийн үйл явцад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, хөндлөнгийн хяналт тавих, турших баталгаажуулах
  • Эрчим хүчний барилга, угсралтын ажилд хэрэглэж буй техникийн бараа материалд туршилт, шинжилгээ хийх, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх
  • Эрчим хүчний салбарт мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх, сургах, дадлагажуулахад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
  • Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр,компаниудболон дулааны цахилгаан станцууд, дулааны станцууд, нүүрсний уурхайнуудад шаардлагатай техникийн уур-ус, тос тосолгооны материалын, үнс шаарга, дутуу шаталтын гэсэн үндсэн чиглэлээр, мөн дулааны тоноглолын халах гадаргууд тогтсон хаг хурдасны химийн найрлага тодорхойлох, реактив, реагент бодисуудын тоон болон чанарын, ион солилцооны, шүүх материалуудын чанарын дэлгэрэнгүй, хураангуй шинжилгээнүүдийг хийх, мэргэжил арга-зүйн туслалцаа үзүүлэх
Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ