НҮҮР
Мэдээ мэдээлэл
Зураг төсөл магадлал

Зураг төсөл магадлал


ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
МАГАДЛАЛ

•       “Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, тоноглолын зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх журам”-ын төслийг боловсруулан Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 23 дугаар тушаалаар баталгаажуулав.

•       Дээрхи тушаалын заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Зураг тесөлд магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээдийн ажиллах журам”, болон Зураг төслийм жагсаалт, баримт бичгийн бүртгэл, дүгнэлтийн маягт, томилгооны хуудасны маягтыг Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн захирлын тушаалаар тус тус баталгаажуулав.

•       Эрчим хүчний технологийн зураг төсөлд магадлап хийх эрх бүхий иргэнийг сонгон шалгаруулах урилгыг 2014 оны 4-р саоын 15-наас мэдээллийн хэрэгслээр зарлаж 80 гаруй хүний нэр ирсэн. 2014 смы 6-р сарын 25-нд Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн дэргэдэх Техникийн зовлөлийн хурлаар орсон ба дахин оруулхаар шийдвэрлэсэн. 2014 оны 7-р сарын 21-нд Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн хурлаар шүүлт хийн үүнээс зураг төсөлд экспертээр ажиллах 38 хүний нэрсийг баталгаажуулсан ба 2014 оны 8-р сарын 25-нд Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар зураг төсөлд экспертээр ажиллах 40 хүний нэрс хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн.

•       Эрчим хүчний технологийн зураг төсөлд магадлал хийх этгээдийн ажиллах журмыг дахин шинэчилсэн бөгөөд зураг төсөлд магадлал хийх ажлын хувь хэмжээ тогтоох, зураг төсөлд магадлал хийсэн хөлсийг захиран зарцуулах тухай журмыг ЭХХТ-ийн захирлын тушаалаар тус тус батлуулсан.

2014 онд Эрчим хүчний технологийн зураг төсөлд магадлал хийгдсэн ажлууд:

Байгууламжын нэр Гүйцэтгэсэн Ерөнхий дүгнэлтийн дугаар Магадлал хийсэн эксперт
1 Говь-Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ган бөмбөлөг, хадаасны үйлдвэрийн цахилгаан хангамж “Баяннексус” ХХК 01/14

Ё.Бадамсамбуу

Ц.Эрдэнэбаатар

Д.Зоригт Б.Очиржав

2 Ар гүнтэт байрлах СХД ЗДТГ-ын харьяа амралт сувилалын газрын гадна цахилгаан хангамж, Сэлэнгэ аймгийн 9 сумдын 0,4 кВ-ын сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлтийн угсралт “Бодь Эрчим” ХХК

02/14,

03/14

Д.Жанчив

Е.Лхүндэв

3 Хөсвгөл аймгийн Мөрөн сумын Зүүн мөрөн хорооллын 35 кВ-ын цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын төсөв “Биндэгноров” ХХК 04/14 Х.Шуурай
4 Гэр хорооллын гудамж талбайн гадна гэрэлтүүлгийн цахилгаан хангамж  “Тэс бармат” ХХК  - Д.Жанчив 
5 УБ хот. БЗД-ийн 14- р хороо “Монгол Улаанбаатар их сургууль” ХХК-ийн багш ажилчдын орон сууцны хашаанд байрлах хүүхдийн цэцэрлэгийн цахилгаан хангамж “Эрчим шугам проект” ХХК 

02/14,

03/14 

Ё.Бадамсамбуу 
6 УБ хот. БЗД Хужирбулан дахь шинэ 35/10 кВ-ын дэд станцаас Төв-1 фидерийг холбож ачаалал хөнгөлөх шинэчлэлтийн ажлын төсөв. 10 кВ- ын ЦДАШ "УБЦТС" ТӨХК  -

Ж.Ханд-Иш

Х.Шуурай 

 

 


Салбарын үйлдвэр компаниуд