Цаг үеийн мэдээ · 2020-04-17

ЭХЯ-ны Дотоод аудит, эрсдлийн удирдлагын газраас мэдээлэл хийв.

Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 85 тоот тушаал ‘’Эрчим хүчний салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагад дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам’’ шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан  2019 оны                  06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 161 дүгээр тушаал хүчингүй болж, Эрчим хүчний яамны Дотоод аудит, эрсдлийн удирдлагын газартай төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт хийх компаниудын үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчил, дутагдалд эрсдлийн үнэлгээ хийх’’ талаар мэдээллийг зохион байгуулав.

Техник ашиглалт, хяналтын хэлтэс

2020.04.15-ны өдөр

Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ