Эрчим хүчний барилга байгууламжийн угсралт болон өргөтгөлийн ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах ажиллагаанд оролцох, гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлэх, төсөл арга хэмжээ бүрийн барилга угсралтын ажлын явцад техникийн хяналт тавих, ашиглалтанд оруулах зэрэг ажлуудад холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, норм, нормативыг мөрдүүлж ажиллах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх бөгөөд захиалагчийн хяналт хариуцсан ерөнхий инженерийн шууд удирдлагын дор ажиллана.

Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ