Цаг үеийн мэдээ · 2020-09-01

"Налайхын Дулааны Станц ТӨХК"-д Техник Ашиглалт Хяналтын хэлтэс ажиллаж байна.

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 107 тоот тушаал, 2020 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 85 дугаар тушаалаар батлагдсан "Эрчим хүчний салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагад дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам"-ын хүрээнд Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудын их, урсгал засвар, хөрөнгө оруулалт, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний төлөвлөгөөний үндэслэл, гүйцэтгэл, тоноглолын засвар хоорондын хугацаа, өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд үнэлэлт өгөх, өмнөх үзлэгээр илэрсэн зөрчилд гүйцэтгэлийн хяналт хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг шалгаж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, үл ажиллагаанд нь мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, барилга байгууламжийн ашиглалтын чиглэлээр Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын Техник ашиглалт, хяналтын хэлтсийн ажлын хэсэг 2020 оны 8 дугаар сарын 25 ны өдрөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 31-ны хооронд ажиллаа.

Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ