Гадаад хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн хэлтэс · 2018-01-31

Төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд

  • Эрчим хүчний салбарт гадаадын улс орнуудын засгийн газрын зээл, тусламж мөн хувийн шууд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төслүүдийн судалгаа гаргах
  • Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж, компани, хөрөнгө оруулагч нартай техник хяналтын гэрээ байгуулах
  • Техник хяналтын гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр гэрээний менежмент хийх
  • Техник хяналтын гэрээний дагуу Захиалагч хяналтын хэлтэстэй хамтран хяналт тавих, тайлан мэдээг гаргах, нэгтгэх, орчуулах
Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ