Цаг үеийн мэдээ · 2018-02-08

Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

 Хуулийн дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг
/сая төгрөг/
Санхүүжих дүн
/сая төгрөг/
Эхлэх Дуусах
XVII ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД     151,489.7       37,661.9
XVII.1 I.Хөрөнгө оруулалт     141,732.7       35,661.9
  Шилжих     91,909.2      15,267.5
XVII.1.1 Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2013 2018 6,880.0 24.3
XVII.1.2 Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВт-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/ 2018 2019 41,000.0 4,800.0
XVII.1.3 Нийслэлд ажиллаж байгаа 68 ширхэг халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг дулааны төвлөрсөн системд холбох /Улаанбаатар/ 2017 2018 22,900.0 3,979.5
XVII.1.4 Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын үнсэн сангийн үнсийг зөөх, дахин ашиглах /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2017 2019 6,040.0 2,000.0
XVII.1.5 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төслийн монголын талын хөрөнгө /орон нутагт/ 2017 2019 15,089.2 4,463.8
  Шинэ     49,823.5 20,394.4
XVII.1.6 Сумдын 0.4, 0.22 кВт-ын модон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг төмөр бетон тулгууртай СИП шугамаар солих, дэд станцын өргөтгөл /улсын хэмжээнд/ 2018 2019 8,170.0 1,870.0
XVII.1.7 Шинэ хуучин Дарханыг холбосон к14-27 дугаар цэг хүртэлх шугамыг 2Ф600 мм-ийн голчтой 2.6 км дулааны шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил /Дархан-Уул, Дархан сум/ 2018 2019 4,614.2 2,000.0
XVII.1.8 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэлт төслийн монголын талын хөрөнгө /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 2018 2019 6,568.3 1,943.5
XVII.1.9 Өгийнуур, Ханхэнтийн цогцолборын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35 км /Архангай, Өгийнуур сум/ 2018 2018 930.0 930.0
XVII.1.10 Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар/ 2018 2019 20,700.0 8,000.0
XVII.1.11 Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 250кВт АТП /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2018 2019 4,000.0 2,300.0
XVII.1.12 Сумын төвийн 0.4кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэлт /Увс, Тэс сум/ 2018 2018 400.0 400.0
XVII.1.13 Сумын төвийн 0.4кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэлт /Увс, Сагил сум/ 2018 2018 350.0 350.0
XVII.1.14 Багийн төвийн эрчим хүчний шугам /Увс, Давст сум, Хандгайт баг/ 2018 2018 500.0 500.0
XVII.1.15 Сумын төвийн 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл /Увс, Тариалан сум/ 2018 2018 234.0 234.0
XVII.1.16 Сумын төвийн 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл /Увс, Наранбулаг сум/ 2018 2018 179.0 179.0
XVII.1.17 Баянхонгор-Баян-Овоо чиглэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэлт, 15 кВт /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/ 2018 2018 437.9 437.9
XVII.1.18 Багануур дулааны станцын ерөнхий цахилгаан тэжээлийн системийн хүчин чадлын өргөтгөл, шинэчлэлт, цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн инвертер /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ 2018 2018 750.0 750.0
XVII.1.19 Сумын төвийн 10 кВт болон 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээний шинэчлэл, өргөтгөл, 10/0.4 кВт-ын дэд станцын өргөтгөл /Ховд, Булган сум/ 2018 2019 1,990.1 500.0
XVII.2 II.Их засвар     9,757.0 2,000.0
  Шинэ     9,757.0 2,000.0
XVII.2.1 Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар/ 2018 2019 9,757.0 2,000.0
  НИЙТ        

 PDF татах

 

Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ