НҮҮР
Сургалт
Сургалтын зар

Сургалтын зар


Манай сургалт үйлдвэрлэлийн цогцолборт яг одоо дараах сургалтууд явагдаж байна.

 • Цахилгааны Е1
 • ЦДКШ Е2
 • Цахилгаан хэмжил зүй Е2
 • Эргэх механизм
 • Цахилгаан, хийн болон аргон гагнуур Е2

Эдгээр сургалтуудын дараагаар дараах сургалтандаа элсэлт авна.

2.29- нөөс эхлэх

 • Процессын автоматжуулалт Е3
 • Тохируулгын техник Е3

03.16-наас эхлэх

 • Цахилгаан Е1
 • Эрчим хүчний борлуулалтын байцаагч Е2
 • Цахилгаан машин Е2, Е3
 • Хаалт арматур

03.09 –нөөс эхлэх 

 • Цахилгаан гагнуур, Аргон гагнуурын Е3

Мөн үүнээс гадна төлөвлөгөөт бус сургалтууд явуулах боломжтой.
Утас: Сургалтын менежер 96531515


Салбарын үйлдвэр компаниуд