НҮҮР
Сургалт
Төлбөр төлөх дансны мэдээлэл

Төлбөр төлөх дансны мэдээлэл


Төлбөрийн Дансны мэдээлэл:

Банкны нэр: Голомт банк

Дансны дугаар: 2105010095

Дансны нэр: Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨААТҮГ

Төлбөрийн зориулалт: Сургалтын төлбөр  (нэр, регистрийн  дугаар)


Салбарын үйлдвэр компаниуд