НҮҮР
Тусгай зөвшөөрөл
Дансны мэдээлэл

Дансны мэдээлэл


Ажил үйлчилгээний төлбөр

Төлбөр төлөх банк:    Голомт банк

Дансны дугаар:  2105010095

Хүлээн авагч:    ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Гүйлгээний утга: “.................” ХХК,ТӨХК, ТӨААТҮГ-ний

Тусгай зөвшөөрлийн ажил үйлчилгээний төлбөр

Төлбөр:   ..................................₮

 

Улсын тэмдэгтийн хураамж

Татвар төлөх банк:    Улаанбаатар Хотын Банк

Дансны дугаар:   2603033198

Хүлээн авагч:   ХУД. УТХ

Гүйлгээний утга:“..................” ХХК,ТӨХК, ТӨААТҮГ-ний

 Улсын тэмдэгтийн хураамж

Татвар:   ........................................₮

 

НОРМЧЛОЛЫН САНГЫН ШИМТГЭЛ

Төлбөр төлөх банк:    Голомт банк

Дансны дугаар:  2105010095

Хүлээн авагч:    ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Гүйлгээний утга: “.................” ХХК,ТӨХК, ТӨААТҮГ-ний

Нормчлолын сангын шимтгэл

Төлбөр:   хийж гүйцэтгэсэн ажлын 0,18 %-аар тооцно

 

·       Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/

·       Төлбөрийн баримтууд

·       Байгууллагын тамга

·       Гэрээ байгуулах

·       Гарын үсэг зурах эрх бүхий хүн ирсэн байх


Салбарын үйлдвэр компаниуд