НҮҮР
Лаборатори
Техникийн дүгнэлт баталгаажуулалт

Техникийн дүгнэлт баталгаажуулалт


Техникийн дүгнэлт баталгаажуулалтын загвар татаж авах

 

ЗАГВАР-МЕТАЛЛ-1                                                                               
ЗАГВАР-МЕТАЛЛ-2    
ЗАГВАР-МЕТАЛЛ-3    
ЗАГВАР-ХИМИ
ЗАГВАР-ЦАХИЛГААН

Салбарын үйлдвэр компаниуд