Цаг үеийн мэдээ · 2019-01-08

Барилга, хот байгуулалтын яам болон эрчим хүчний зохицуулах хороо хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа

Эрчим хүч хэмнэлтийн хууль, Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийг барилгын салбарт хэрэгжүүлэх зорилгоор 2019 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр БХБЯ болон ЭХЗХ хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд барилга байгууламж, барилгын материалын эрчим хүчний үзүүлэлтийг тооцох аргачлалыг батлах, аргачлалын дагуу шошго, гэрчилгээ олгох, холбогдох барилгын норм дүрэм, стандартыг сайжруулах, шинээр боловсруулах, Монгол орны нөхцөлд тохирсон Ногоон барилгын үнэлгээний системийг бий болгох, хөгжүүлэх, барилгын салбарын хүлэмжийн хийг бууруулах, хүлэмжийн хийн тоолох-хэмжих-нотлох-тайлагнах тогтолцоог бий болгох, хүний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах юм.

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ БОЛОН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Хамтын ажиллагааны санамж бичигт заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хоёр талын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулан, нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллах бөгөөд үр дүнг нь жил бүр хэлэлцэнэ.

Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ