Захиалагч, хяналтын хэлтэс

Захиалагч, хяналтын хэлтэс нь үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд Эрчим хүчний салбарт шинээр баригдаж буй ажил ба шинэчлэл өргөтгөлийн ажлуудад захиалагчийн хяналт хийх, Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулж шиидвэр гаргуулах, шинээр хийгдэх ажил үйлчилгээний зураг төсөл боловсруулах салбарт мөрдөгдөж байгаа стандарт техникийн норм дүрэм журмыг мөрдүүлж ажиллах, үндсэн чиг үүргийг захиалагч, хяналт хариуцсан дэд захиралын шууд удирдлага дор хэрэгжүүлнэ.

Эрчим хүчний барилга байгууламжийн угсралт болон өргөтгөлийн ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах ажиллагаанд оролцох, гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлэх, төсөл арга хэмжээ бүрийн барилга угсралтын ажлын явцад техникийн хяналт тавих, ашиглалтанд оруулах зэрэг ажлуудад холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, норм, нормативыг мөрдүүлж ажиллах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх бөгөөд захиалагчийн хяналт хариуцсан ерөнхий инженерийн шууд удирдлагын дор ажиллана.

# Албан тушаал Овог нэр Утас
Дотуур Утас Гар утас
1 Хэлтсийн дарга Г.Адъяахүү 240 77119050  
2 Цахилгаан тоноглол хариуцсан  ахлах инженер А.Базаррагчаа   77116050 88117539
3 Цахилгаан тоноглолын хяналтын инженер Ш.Шижирбат   88334579
4 Цахилгаан тоноглолын хяналтын инженер Ш.Ариунаа 247 99202809
5 Цахилгаан тоноглолын хяналтын инженер А.Бадрал   99028389
88091338
6 Цахилгаан тоноглолын хяналтын инженер Б.Мөнхзориг   88091114
7 Дулаан тоноглолын хяналтын ахлах инженер Д.Оюунтунгалаг   99102172
8 Дулаан тоноглолын хяналтын инженер Б.Буянхишиг 243 99074937
9 Дулаан тоноглолын хяналтын инженер Г.Бат-Очир   99035343
10 ХО-ын хяналт, төсөв хариуцсан мэргэжилтэн Б.Октябрь   99166746
11 Зуухны хяналтын инженер С.Нэргүй   99021033
12 Барилга байгууламж, ХХАА-ны хяналтын инженер Б.Оюун-Эрдэнэ 246 99994453
13 Зураг төслийн хяналтын инженер Б.Мөнгөнбилэг   99003804
14 Тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Ангараг   95950330
15 Тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Индра   94092871
16 Мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Алд-Уул   95121000
Мэдээ мэдээлэл


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ