Гадаад хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн хэлтэс

  • Байгууллагын үйл ажиллагааны чиг үүргийн хүрээнд гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, санамж бичиг байгуулах, хамтарсан төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх
  • Эрчим хүчний салбарын хүрээний олон улсын хурал, семинар, үзэсгэлэн зохион байгуулах
  • Эрчим хүчний салбарын ажилтан, албан хаагчдыг гадаад улс орнуудад мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах
  • Эрчим хүчний салбарт гадаадын улс орнуудын засгийн газрын зээл, тусламж мөн хувийн шууд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төслүүдийн судалгаа гаргах
  • Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж, компани, хөрөнгө оруулагч нартай техник хяналтын гэрээ байгуулах
  • Техник хяналтын гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр гэрээний менежмент хийх
  • Техник хяналтын гэрээний дагуу Захиалагч хяналтын хэлтэстэй хамтран хяналт тавих, тайлан мэдээг гаргах, нэгтгэх, орчуулах
Албан тушаал Нэр Утас Цахим хаяг
Хэлтсийн дарга З.Мөнхбат 99000312 munkhbat.z@edc.energy.gov.mn
Ахлах мэргэжилтэн Б.Энхнасан 88018006 enkhnasan@edc.energy.gov.mn
Төсөл хөтөлбөр хариуцсан цахилгааны мэргэжилтэн С.Тэмүүлэн 99849591 s.temuulen@edc.energy.gov.mn
Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Д.Улсбилэг 99248000 d.ulsbileg@edc.energy.gov.mn
Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн М.Болормаа 88112093 m.bolormaa@edc.energy.gov.mn
Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн A.Цэвэрболд 99152203 a.tseverbold@edc.energy.gov.mn
Мэдээ мэдээлэл


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ