Гадаад хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн хэлтэс

  • Байгууллагын үйл ажиллагааны чиг үүргийн хүрээнд гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, санамж бичиг байгуулах, хамтарсан төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх
  • Эрчим хүчний салбарын хүрээний олон улсын хурал, семинар, үзэсгэлэн зохион байгуулах
  • Эрчим хүчний салбарын ажилтан, албан хаагчдыг гадаад улс орнуудад мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинар, үзэсгэлэнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах
  • Эрчим хүчний салбарт гадаадын улс орнуудын засгийн газрын зээл, тусламж мөн хувийн шууд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төслүүдийн судалгаа гаргах
  • Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж, компани, хөрөнгө оруулагч нартай техник хяналтын гэрээ байгуулах
  • Техник хяналтын гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр гэрээний менежмент хийх
  • Техник хяналтын гэрээний дагуу Захиалагч хяналтын хэлтэстэй хамтран хяналт тавих, тайлан мэдээг гаргах, нэгтгэх, орчуулах

Долоо. Гадаад хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн хэлтэс

91

Дарга

Зангадын Мөнхбат

 

 

99000312

92

Ахлах мэргэжилтэн

Ганхуягийн Энхмаа

262

77113040

91919144

 

Инноваци технологийн мэргэжилтэн, төсөл хөтөлбөрийн мэргэжилтэн

Баттулгын Номуундарь

 

 

99013480

95.

Хэмнэлт, үр ашгийн мэргэжилтэн

Шийтэвийн Ариунаа

 

 

99202809

96

Хангалын Улсболд

 

 

99944949

97.

Гадаад хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн мэргэжилтэн

Эрдэнэбилэгийн Дөлгөөн

 

 

90883511

98.

Гадаад хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн

Ганбатын Оролзодмаа

 

 

 

88007675

 

 

Очирбатын Цэнгэл 

 

 

 

91555553

 

Мэдээ мэдээлэл


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ