Нэгдсэн лаборатори

Монгол улсын эрчим хүчний найдвартай, тасралтгүй, жигд ажиллагааг хангахын тулд салбарын үйлдвэр, компаниудын техник ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, метал хийц, цахилгаан техникийн болон уур-ус, тос тосолгооны материалуудад механик, хими, дотоод бүтэц, цахилгаан шинж чанарын туршилт, шинжилгээ хийж, баталгаажуулах, зуух, турбин, даралтат сав, шугам хоолойн гагнуурын оёдлын чанарт ҮЭС-ын аргаар туршилт, шинжилгээ хийх, аттестатчилах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ ОХУ, БНХАУ, ХБНГУ, АНУ зэрэг улсуудын орчин үеийн лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжүүдийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж, Монгол улсын болон хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын стандартуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.


Нэгдсэн лабораторийн хамт олон

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна

  • Цахилгаан, дулааны эрчим хүчийг тасралтгүйгээр хэрэглээтэй нь тэнцвэржүүлэн үйлдвэрлэх, хувиргах, дамжуулах улмаар хэрэглэгчдэд хувиарлан түгээх технологийн үйл явцад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, хөндлөнгийн хяналт тавих, турших баталгаажуулах
  • Эрчим хүчний барилга, угсралтын ажилд хэрэглэж буй техникийн бараа материалд туршилт, шинжилгээ хийх, баталгаажуулах, дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх
  • Эрчим хүчний салбарт мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх, сургах, дадлагажуулахад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
  • Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр,компаниудболон дулааны цахилгаан станцууд, дулааны станцууд, нүүрсний уурхайнуудад шаардлагатай техникийн уур-ус, тос тосолгооны материалын, үнс шаарга, дутуу шаталтын гэсэн үндсэн чиглэлээр, мөн дулааны тоноглолын халах гадаргууд тогтсон хаг хурдасны химийн найрлага тодорхойлох, реактив, реагент бодисуудын тоон болон чанарын, ион солилцооны, шүүх материалуудын чанарын дэлгэрэнгүй, хураангуй шинжилгээнүүдийг хийх, мэргэжил арга-зүйн туслалцаа үзүүлэх

Монгол улсын эрчим хүчний салбарын найдвартай, тасралтгүй, жигд үйл ажиллагааг хангах, үйлдвэр, компаниудын техник ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, метал хийц, цахилгаан техник, уур-ус, тосолгооны материалд механикийн, химийн, цахилгааны болон Эрчим хүчний барилга, угсралтын ажлын гагнуурын оёдлын чанарт туршилт, шинжилгээ хийх, баталгаажуулах, техникийн дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллүүдийг бууруулах талаар мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, үйлдвэрлэлийн технологийн сахилгыг чанд мөрдүүлэх, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй норм нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмууд, байгуулагын дүрмэнд заасан үйл ажиллагааны нөхцөл, зорилтыгбиелүүлэхэд оршино.

Холбоо барих утас: 77116010 - 262

Албан тушаал Нэр Утас Имэйл хаяг
1 Эрхлэгч С.Саруулмэнд 95503773 saruulmend@edc.energy.gov.mn
2 Ахлах инженер Ц.Алтантуяа 95055550 ts.altantuya@edc.energy.gov.mn
3 Өндөр хүчдэл, материал судлалын инженер Ц.Элбэгзаяа 99036761 elbegzaya@edc.energy.gov.mn
4 Гагнуурын технологи, ҮЭС-ын инженер О.Сүхбаатар 99026504 sukhbaatar@edc.energy.gov.mn
5 Тосны химийн инженер А.Есетжан 88088723 esetjan@edc.energy.gov.mn
6 Усны химийн инженер      
7 Метал судлал, механик туршилтын инженер Н.Галтболд 89072741 galtbold@edc.energy.gov.mn
8 Техникч /сорьц бэлтгэгч/ Э.Энхбаяр 95440023 enkhbayar@edc.energy.gov.mn
9 Лаборант Н.Нямзаяа 89005998 nyamzaya@ edc.energy.gov.mn
Мэдээ мэдээлэл
2019-07-19
Урилга


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ