Нэгдсэн лаборатори

Монгол улсын эрчим хүчний найдвартай, тасралтгүй, жигд ажиллагааг хангахын тулд салбарын үйлдвэр, компаниудын техник ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, метал хийц, цахилгаан техникийн болон уур-ус, тос тосолгооны материалуудад механик, хими, дотоод бүтэц, цахилгаан шинж чанарын туршилт, шинжилгээ хийж, баталгаажуулах, зуух, турбин, даралтат сав, шугам хоолойн гагнуурын оёдлын чанарт ҮЭС-ын аргаар туршилт, шинжилгээ хийх, аттестатчилах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ ОХУ, БНХАУ, ХБНГУ, АНУ зэрэг улсуудын орчин үеийн лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжүүдийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж, Монгол улсын болон хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын стандартуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

Нэгдсэн лаборатори нь “Метал шинжилгээ, гагнуурын лаборатори”, “Химийн лаборатори”, “Цахилгааны лаборатори” гэсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 • Гагнуурын технологи боловсруулах, баталгаажуулах, мөрдөх
 • Гагнуурын оёдлын чанарын шалгалт
 • Гагнуурчдын аттестатчилалын шалгалт
 • Гагнуурын электродонд технологи туршилт хийх, техникийн дүгнэлт гаргах
 • Спектр (солонгорол) анализын аргаар металын чанаржуулагч элементүүдийн  хэмжээг тодорхойлох
 • Металлографийн шинжилгээ
 • Метал хийцийн шинж чанарт механик туршилт (хатуулаг, бөх батын хязгаар, харьцангуй суналт, цохилтын зуурамтгай чанар), нам температурт металын цохилтын зуурамтгай чанарыг тодорхойлох
 • Үл Эдвэх Сорил (ҮЭС)-ын радиографийн сорилтын аргаар (X-Ray) үндсэн метал хийц болон гагнуурын оёдол доторх гэмтэл согогийг илрүүлэх
 • ҮЭС-ын хэт авиан сорилтын аргаар (UT) үндсэн метал хийц болон гагнуурын оёдлын дотоод гэмтэл согогийг илрүүлэх
 • ҮЭС-ын хэт богино авиан сорилтын аргаар (UT) метал хийц болон гагнуурын оёдлын ханын зузааны нимгэрэлтийн хэмжээг тодорхойлох
 • ҮЭС-ын шингэн нэвчүүлэх сорилтын аргаар (PT) метал хийц болон гагнуурын оёдлын гадаргууд ил орших гэмтэл согогийг илрүүлэх
 • Спектр (солонгорол) анализын аргаар зэс, хөнгөн цагаан материалын хими найрлага, цахилгаан дамжуулах чанарыг тодорхойлох
 • Кабель, утасны гүйдэл дамжуулах хэсгийн метал хийцийн шинж чанарт механик туршилт (хатуулаг, урсалтын хязгаар, бөх батын хязгаар, харьцангуй нарийсалт, уртсалт)
 • Дамжуулах, түгээх сүлжээний алдагдлыг тодорхойлох
 • Трансформаторын тосны хүчдэл даах, нэвчилт, өнцгийн хугаралтыг тодорхойлох
 • Өндөр хүчдэлээр туршилт хийх
 • Газардуулгын байгууламжийг турших, газардуулгын эсэргүүцлийг тодорхойлох
 • Бүтээгдэхүүний чийгшлийг тодорхойлох
 • Өндөр болон нам температурт бүтээгдэхүүний шинж чанарыг тодорхойлох
 • Бүтээгдэхүүний хэмжээсийг гурван хэмжээст орон зайд хэмжих

Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит үйлдвэрүүд, дулааны сүлжээнүүд, Уул уурхайн салбарын нүүрсний уурхайнуудад шаардлагатай уур-ус, тос тосолгооны материалын, үнс шаарга, дутуу шаталтын гэсэн үндсэн чиглэлээр, мөн дулааны тоноглолын халах гадаргууд тогтсон хаг хурдасны химийн найрлага тодорхойлох, реактив, реагент бодисуудын тоон болон чанарын, ион солилцооны, шүүх материалуудын чанарт хураангуй болон дэлгэрэнгүй шинжилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэх, дулаан цахилгаан станцууд, дулаан сүлжээнүүдийн ус бэлтгэх, боловсруулах системд хэрэглэгдэж байгаа реагентуудын бодисуудын зарцуулалтын норм, нормативыг шинэчлэн тогтоох, дулааны болон ус бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжүүдэд туршилт тохируулга зүгшрүүлэлт, химийн угаалга цэвэрлэгээ хийх, орчин үеийн дэвшилтэт техник технологийг шинжлэн судлах, мэргэжил арга-зүйн туслалцаа үзүүлэх, хроматографийн тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар өндөр хүчдэлийн тоноглолын хөндийрүүлэгч тосонд туршилт, шинжилгээ хийж, гарсан үр дүнгээр гэмтлийг оношлох, гарч болзошгүй аваарь, саатлаас урьдчилан сэргийлэх, салбарын хэмжээнд шинжилгээний, чанарын  стандарт, аргачлал боловсруулах, орчин үеийн дэвшилтэт шинэ техник технологииг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, салбарын хэмжээнд техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх зэрэг ажил үйлчилгээ явуулж байна.

Мэдээ мэдээлэл


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ