Зураг төсөл, магадлалын хэлтэс

 Зураг төслийн магадлалын хэлтэс

99

Хэлтсийндарга

Батбуяны Эрдэнэбат

251

77114070

 

100

Ахлах инженер

Падын Бямбажав

 

 

 

101

 

Цахилгааны зураг төслийн магадлал хариуцсан инженер

Нүүрэйн Болд

 

 

 

102

Нацагийн Оюун-Эрдэнэ

 

 

 

103

Эрдэнэбаатарын Одонням –ж/а

 

 

 

104

Дулааны зураг төслийн магадлал хариуцсан инженер

Тогтохбаатарын Ганзориг

252

77114030

 

105

Улаанбаатарын Үүрийнтуяа

 

 

 

106

Цахилгааны зураг төслийн магадлал хариуцсан инженер

Ажайн Жандос

 

 

 
Мэдээ мэдээлэл


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ