Техник ашиглалт, хяналтын хэлтэс

Эрчим хүчний салбарын бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийн зохицуулалтын хүрээнд инновац, оюуны бүтээлийг баталгаажуулах, нэвтрүүлэх асуудлыг нэгтгэн хариуцаж салбарын төвшинд нэгдсэн бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах, эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн түвшинд гарсан инновац, оюуны бүтээлүүдийг дэмжих, баталгаажуулах хамгаалах, үнэлэх, үр ашгийг хүртэх ажлыг чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлнэ. Үүнд:

  • Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дамжуулалт түгээлт борлуулалт хэрэглээнйи чиглэлээринновацийн дэд хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газраас боловсруулах болон шинэчлэх хөтөлбөрт тусган хэрэгжилтийг хангуулах
  • Эрчим хүчний салбарын хүрээнд болон үйлдвэрүүдэд инновацийн тогтолцоо, оюуны бүтээлийг бий болгон баталгаажуулах, нэвтрүүлэх, сурталчлах ажлынудирдлага зохион байгуулалтаар хангах, үнэлэх, дэмжих, хэрэгжүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах
  • Эрчим хүчний хэмнэлттэй технологи, шинэ санал санаачлага аргачлал, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэлийг бий болгон нэвтрүүлэх
Албан тушаал Нэр Гар утас Мэйл хаяг
1 Хэлтсийн дарга Ш.Батренчин 99116394 Sh.batrenchin@edc.energy.gov.mn
2 Мэргэжилтэн Л.Билгүүндалай 94009943 l.bilguundalai@edc.energy.gov.mn
3 Мэргэжилтэн Б.Номуундарь 99013480 b.nomuundari@edc.energy.gov.mn
4 Мэргэжилтэн Ө.Одбаяр 99180652 odbayar@edc.energy.gov.mn
Мэдээ мэдээлэл
2019-07-19
Урилга


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ