Сургалт үйлдвэрлэлийн төв


Эрчим хүчний салбарт мэргэжилтэй ажилчид бэлтгэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах, дадлагажуулах ажлыг цахилгаан, дулааны эх үүсвэр, механик, гагнуур гэсэн 4 үндсэн чиглэлээр 37 төрлийн сургалтыг зохион байгуулдаг.


Холбоо барих утас

· 7017 3665 · 7017 2585

Сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн танилцуулга

СУРГАЛТЫН БААЗ СУУРЬ


1998-2002 оны хооронд ХБНГУ-ын буцалтгүй тусламжаар “Цахилгаан станцын ажиллагсдын сургалт” төслийг тус цогцолборт хэрэгжүүлсэн.

Нэг удаад 24 суралцагчийг хүлээн авах боломжтой онолын 3 танхим, дадлагын 10 лабораторитой, нэг ээлжиндээ 18 хүн байрлах хүчин чадалтай дотуур байр, цайны газар, зэрэг сурч боловсрох боломжоор хангагдсан

2014 онд MIG/MAG гагнуурын лаборатори, 2015 онд ХБНГУ UESA компанийн хөрөнгө оруулалтаар “Хуваарилах байгууламжийн лабораториудыг сургалтанд ашиглаж эхэлсэнСУРГАЛТЫН
Лабораторуудын танилцуулга


1
СУУРЬ ОНОЛ ДАДЛАГЫН МЕХАНИКИЙН ЛАБОРАТОРИ

Нийтдээ 12 хүний багаж хэрэгсэлээр тоноглогдсон ба слесарийн анхан шатны сургалт,нимгэн төмөр, хаалт арматур, эргэх механизм насосны засвар, сан техник шугам хоолойнзасварчин, өрлөг дулаалга, турбины машинистын сургалтууд явагддаг.Засварын багаж хэрэгслүүд, хэмжих багажууд, хаалт, винтелийн седло, клапан өнгөлөх,нимгэн төмөр боловсруулах машинуудаар тоноглогдсон ба слесарийн анхан шатны сургалт,нимгэн төмөр, хаалт арматур, эргэх механизм насосны засвар, сан техник шугам хоолойн засварчин, өрлөг дулаалгын дадлагын хичээл явагддаг.

2
ЦАХИЛГААН БОЛОН ХИЙН ГАГНУУРЫН ЛАБОРАТОРИ

Цахилгаан гагнуурын лаборотори нь нийт 12 кабин бүхий ХБНГУлсын MEGATRONIK-фирмийн цахилгаан гар нуман, Аргон гагнуурын хосолсон аппарат, Австрали улсын WIA-фирмийн mig- mag аппаратаар иж бүрэн тоноглогдсон. Цахилгаан гар нуман, хагас автомат,аргон гагнуурын анхан, дунд, ахисан шатны 2-6 долоо хоногийн сургалт явагддаг. Гагнуурт хэрэглэгдэх хийг бүх кабинд шугам хоолойн дамжуулгаар шийдсэн болно.

3
ЦАХИЛГААН ШУГАМ, СҮЛЖЭЭНИЙ, КАБЕЛИЙН ЛАБОРАТОРИ

Цахилгаан системийг лабораторийн түвшинд судлах, үүсгэгч генератор, ЦДАШ, ЦДКШ, трансформатор реактор, хуурмаг чадлын компенсаци, ЭХББМ, сэлгэн залгалтын стендүүдтэй. Нам болон дунд хүчдлийн холболт, төгсгөлийн муфт хийх ажил явагддаг.

4
ЦАХИЛГААНЫ БОЛОН ХУВААРИЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЦахилгаан машины ашиглалт, тохируулгын техник, гэрэлтүүлгийн хэлхээ, хөдөлгүүрийн хүчний ба удирдлагын хэлхээ угсрах ажил явагдана. ХБНГУ-н УЕЗА компанийн MSA-L-12 хоргонууд, 0,4 кВ-ын хуваарилах байгууламжаар тоноглогдсон. Siemens фирмийн Вакуум таслуур, хуурай салгуур, ачаалал таслагчтоноглолоос бүрдэнэ.

Нийт Цахилгаан, ДХХА, Металлурги, Механик гэсэн үндсэн 4 мэргэжлийн Е1, Е2, Е3 гэх 3 түвшиний 54 сургалт явуулж байна. Үүнд:

Сургалтын нэрс
  Цахилгаан
1 Цах E1
2 Хуваарьлах байгууламж дэд станц E2
3 Хуваарьлах байгууламж дэд станц E3
5 Гэрэлтүүлэг E2
6 Гэрэлтүүлэг E3
7 Эрчим хүчний борлуулалтын байцаагч монтёр E2
8 Кабель шугамын монтёр E2
9 Кабель шугамын монтёр E3
10 Хэмжил зүй E2
11 Хэмжил зүй E3
12 Трансформатор  E2
13 Трансформатор  E3
14 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам E2
15 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам E3
16 Цахилгаан хөдөлгүүрийн хүчний ба удирдлагын хэлхээ E2
17 Цахилгаан хөдөлгүүрийн хүчний ба удирдлагын хэлхээ E3
18 Хүчний электроник E2
19 Хүчний электроник E3
20 Цахилгаан машин E2
21 Цахилгаан машин E3
22 Электроник, аналоги, тоон техник E2
23 Электроник, аналоги, тоон техник E3
  Механик
24 Хаалт арматур Е1
25 Хаалт арматур Е2
26 Хаалт арматур Е3
27 Эргэх механизм Е1
28 Эргэх механизм Е2
29 Эргэх механизм Е3
30 Турбины машинист
  Металлурги
31 Цахилгаан гагнуур Е1
32 Цахилгаан гагнуур Е2
33 Цахилгаан гагнуур Е3
34 Хийн гагнуур Е1
35 Хийн гагнуур Е2
36 Хийн гагнуур Е3
37 Аргон гагнуур Е1
38 MIG/MAG гагнуур
  Дулааны хянах хэмжүүр, автоматик
39 ДХХА Е1
40 Процессын автоматжуулалт Е2
41 Процессын автоматжуулалт Е3
42 Тохируулгын техник Е2
43 Тохируулгын техник Е3
44 Халууны хэмжүүр Е2
45 Халууны хэмжүүр Е3
46 Даралт, зарцуулалт, түвшиний хэмжүүр Е2
47 Даралт, зарцуулалт, түвшиний хэмжүүр Е3