Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн ажлын байрны 1,2 давхрын дотор заслын ажил /Улаанбаатар/ 2017-08-11 2017-08-08 Файл хавсаргаагүй байна
2 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Хэвлэх цехийн 2 өнгийн хэвлэх машин болон огтлох машин нийлүүлэх 2017-08-11 2017-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
3 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд туулах чадвар сайтай автомашин хоёр ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-02-23 2017-03-27 Файл хавсаргаагүй байна
4 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, цахимжуулах, хяналтыг сайжруулах зорилгоор цахим программыг хийх ажлын гүйцэтгэгч шалгаруулах 2016-12-23 2016-12-26
5 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд суудлын автомашин хоёр ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-11-22 2016-12-23
6 Эрчим хүчний хөгжлийн тө Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд туулах чадвар сайтай автомашин нэг ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-11-22 2016-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
7 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн ажлын байранд өргөтгөл засварын ажил 2016-11-18 2016-12-18 Файл хавсаргаагүй байна
8 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний салбарыг олон нийтийн цахим хуудас, радио, телевизээр сурталчлах ажлын хүрээнд хамтарч ажиллах 2016-06-02 2016-06-06 Файл хавсаргаагүй байна
9 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвд шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх ажил 2016-03-11 2016-03-18
10 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн 1,2,3 давхрын шинэчлэлт, засвар, 3 давхрын өргөтгөл барих, зургийн хамт 2016-02-02 2016-03-03
11 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд туулах чадвар сайтай Тоёота “Ланд Круйзер 200” маркийн автомашин болон түүнтэй дүйцэхүйц автомашин нэг ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-01-27 2016-02-26
12 Эрчим хүчний хөгжлийн төв “Гүйцэтгэлийн удирдлагын мэдээллийн систем”-ийн ажил гүйцэтгэх тендерийн урилга 2015-05-18 2015-05-22 Файл хавсаргаагүй байна