Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Хөдөө орон нутагт ажиллах боломжтой туулах чадвар сайтай 4х4 микро автобус нийлүүлэх 2017-10-05 2017-11-03 Файл хавсаргаагүй байна
2 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Хөдөө орон нутагт явах боломжтой хоёр ширхэг микро автобус нийлүүлэх 2017-10-03 2017-11-02 Файл хавсаргаагүй байна
3 Эрчим хүчний хөгжлийн төв ЭХХТ-н төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн хэрэгцээнд хоёр ширхэг суудлын автомашин нийлүүлэх 2017-10-03 2017-11-02 Файл хавсаргаагүй байна
4 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Хурлын заалны тохижилт, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 2017-09-26 2017-10-26 Файл хавсаргаагүй байна
5 Эрчим хүчний хөгжлийн төв ЭХХТ-н Сургалт үйлдвэрлэлийн цогцолборын 1-4 давхрын их засварын ажил /Улаанбаатар/ 2017-09-19 2017-10-19 Файл хавсаргаагүй байна
6 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Шуурхай ажиллагаанд шаардлагатай туулах чадвар сайтай автомашин нийлүүлэх 2017-09-13 2017-10-13 Файл хавсаргаагүй байна
7 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн ажлын байрны 1,2 давхрын дотор заслын ажил 2017-09-13 2017-10-13 Файл хавсаргаагүй байна
8 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Хэвлэх цехийн 2 өнгийн хэвлэх машин болон огтлох машин нийлүүлэх 2017-08-11 2017-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
9 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн ажлын байрны 1,2 давхрын дотор заслын ажил /Улаанбаатар/ 2017-08-11 2017-09-08 Файл хавсаргаагүй байна
10 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, цахимжуулах, хяналтыг сайжруулах зорилгоор цахим программыг хийх ажлын гүйцэтгэгч шалгаруулах 2016-12-23 2016-12-26
11 Эрчим хүчний хөгжлийн тө Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд туулах чадвар сайтай автомашин нэг ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-11-22 2016-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
12 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд суудлын автомашин хоёр ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-11-22 2016-12-23
13 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн ажлын байранд өргөтгөл засварын ажил 2016-11-18 2016-12-18 Файл хавсаргаагүй байна
14 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний салбарыг олон нийтийн цахим хуудас, радио, телевизээр сурталчлах ажлын хүрээнд хамтарч ажиллах 2016-06-02 2016-06-06 Файл хавсаргаагүй байна
15 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвд шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх ажил 2016-03-11 2016-03-18
16 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд туулах чадвар сайтай автомашин хоёр ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-02-23 2017-03-27 Файл хавсаргаагүй байна
17 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн 1,2,3 давхрын шинэчлэлт, засвар, 3 давхрын өргөтгөл барих, зургийн хамт 2016-02-02 2016-03-03
18 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд туулах чадвар сайтай Тоёота “Ланд Круйзер 200” маркийн автомашин болон түүнтэй дүйцэхүйц автомашин нэг ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-01-27 2016-02-26
19 Эрчим хүчний хөгжлийн төв “Гүйцэтгэлийн удирдлагын мэдээллийн систем”-ийн ажил гүйцэтгэх тендерийн урилга 2015-05-18 2015-05-22 Файл хавсаргаагүй байна