Худалдан авах ажиллагаа - Урилга# Захиалагч Тендерийн нэр Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Файл
1 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд туулах чадвар сайтай автомашин хоёр ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2017-02-24 2017-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
2 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд суудлын автомашин хоёр ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-11-22 2016-12-23
3 Эрчим хүчний хөгжлийн тө Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд туулах чадвар сайтай автомашин нэг ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-11-22 2016-12-22 Файл хавсаргаагүй байна
4 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн ажлын байранд өргөтгөл засварын ажил 2016-11-18 2016-12-18 Файл хавсаргаагүй байна
5 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний салбарыг олон нийтийн цахим хуудас, радио, телевизээр сурталчлах ажлын хүрээнд хамтарч ажиллах 2016-06-02 2016-06-06 Файл хавсаргаагүй байна
6 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвд шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх ажил 2016-03-11 2016-03-18
7 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн 1,2,3 давхрын шинэчлэлт, засвар, 3 давхрын өргөтгөл барих, зургийн хамт 2016-02-02 2016-03-03
8 Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд туулах чадвар сайтай Тоёота “Ланд Круйзер 200” маркийн автомашин болон түүнтэй дүйцэхүйц автомашин нэг ширхэгийг нийлүүлэх ажил 2016-01-27 2016-02-26
9 Эрчим хүчний хөгжлийн төв “Гүйцэтгэлийн удирдлагын мэдээллийн систем”-ийн ажил гүйцэтгэх тендерийн урилга 2015-05-18 2015-05-22 Файл хавсаргаагүй байна